تیم پروژه Mavad Eng
یکی دیگر از اصلی‌ترین خدمات سایت تخصصی mavadeng، انجام پروژه های دانشجویی، صنعتی و کسری خدمت مطابق با نیازمندی های خودتان و آنچه که می خواهید، است. اگر در انجام پروژه های خود به مواردی برخورد کرده اید که از توان شما خارج است و یا زمان کافی را برای انجام آن ندارید، گروه متخصصین سایت mavadeng قادر است شما را در انجام هرچه بهتر پروژهایتان یاری کنند. همچنین این گروه می تواند مهم‌ترین نیاز پژوهش‌گران و صاحبان کسب‌وکار را در این زمینه شناسایی و آن را مرتفع نماید.
فعالیت در زمینه پروژه های مهندسی مواد
* انجام تحقیق ،سمینار و پروژه های کلاسی مهندسی مواد
* انجام پروژه های دانشگاهی مهندسی مواد
* انجام پروژه های کسری خدمت
* تحلیل آنالیزهای نوین مواد (XRD و...) و آزمون های مهندسی مواد (خوردگی و ...) توسط نرم افزارهای تخصصی مربوطه
لیست قیمت
هزینه انجام پروژه تنها پس از ارسال اعلام می گردد و در صورت توافق اجرا می گردد